• Statements

 • Prehlásenie o prístupnosti web stránky

  Webova stránka zposzaniec.edupage.org je tvorená so snahou o dosiahnutie maximálnej prístupnosti svojho obsahu a použiteľnosť podľa známych metód.

  Prezentačný layout a obsah je vytvorený v štrukturovanom jazyku HTML. Vizuálna prezentácia je vytvorená pomocou kaskádových štýlov (CSS). Stránky spĺňajú štandardy pre tvorbu prístupných webových stránok, podľa § 13 zákona č.275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy.

  Všetky obrázky a fotografie nesúce nejaký obsah sú označené pomocou atribútov "alt" a/alebo "title". Ilustračné obrázky sú označené prázdnym atribútom "alt".

  Všetky farby textu a pozadí sú navrhnuté tak, aby boli v dostatočnom kontraste a mali dostatočný rozdiel jasu. Texty by teda mali byť dobre čitateľné aj pre užívateľov s poruchami zraku a pozornosti a inými disfunkciami sťažujúcimi vnímanie textového obsahu. Web stránka je plne použiteľná aj pri nastavení pracovného prostredia "Vysoký kontrast" (High contrast).

  Ak nájdete na týchto stránkach čokoľvek, čo by podľa Vás nezodpovedalo požiadavkám prístupnosti, informujte nás, prosím. Nedostatky sa pokúsime čo najskôr odstrániť.

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu
   • spszaniec@interia.pl
   • (041) 3761327 Fax (041) 3761327 Numery wew. 20 - Sekretariat/Kadry 21 - Dyrektor 22 - Księgowość 23 - Kuchnia 24 - Intendent 25 - Przedszkole
   • Szaniec 240 28-100    Busko-Zdrój Dyrektor: mgr Grzegorz Załęcki Dyżury pielęgniarki szkolnej: Wtorek 7.30 - 11.30 Czwartek 10.30-14.30 Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 14.00
  • Logowanie