• Dla Rodziców

     • Rada Rodziców w Szańcu 2018/2019

     • Rada Rodziców w ZPO Szaniec

      Skład Rady Rodziców w Roku Szkolnym 2018/2019.

       

      Przewodniczący: Katarzyna Strzałka

       

      zastępca: Piotr Zgrzebnicki

      skarbnik: Justyna Kasprzyk

      sekretarz: Aneta Adamczyk

      zast. sekretarza: Tomasz Maj

      członek Rady:

      Barbara Kochańska

      Monika Majcherczak

      Dominika Janiec

      Larisa Domagała

      Kokot Justyna

      Komisja Rewizyjna:

      Wiolletta Zardzewiała

      Magdalena Kwiecień

      Kalina Majcher

       

       

       

      Składka na  Radę Rodziców  tylko od  pierwszego uczącego się dziecka  w naszej placówce i wynosi 40zł na cały rok lub 20zł na I semestr i 20zł na II semestr lub 4zł miesięcznie!

      dodatkowo 3zł miesięcznie od każdego dziecka do wykorzystania na cele klasowe!


       
      Za wszelkie wpłaty serdecznie DZIĘKUJEMY!
       
      Wpłaty są dobrowolne.
       
      Wpłat można dokonywać u wychowawców klas lub na Konto Rady Rodziców: nr 33851700070011019785280001 w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu-Zdroju, Oddział w Busku -Zdroju


      CELE RADY RODZICÓW NA 2018/2019 rok:

      - zakup reprezentacyjnych strojów dla grupy tanecznej (dziewczyny i chłopcy),

      - zakup peleryn dla pocztu sztandarowego reprezentującego nasza szkołę na uroczystościach gminnych, 

      - zakup nagłośnienia mobilnego do imprez plenerowych naszej placówki, 

      - zakup nagłośnienia stałego na salę gimnastyczną

      - inne w miarę możliwości finansowych.

       

      Wszystkim wpłacającym - dziękujemy!!!  Rada Rodziców przy ZPO Szaniec


      Zasada wydatkowania środków:

      "Pieniądze wracają do ucznia"

      Ze środków RR finansowane są:

      - nagrody w różnych konkursach oraz zawodach organizowanych przez Szkołę oraz materiały   potrzebne  do ich zorganizowania,

      - nagrody za frekwencję dla klas i pojedynczych uczniów, nagrody za wyniki w nauce,

      - zakup arkuszy do sprawdzianów i prac kontrolnych lub ich wydruk,

      - koszty wyjazdu uczestników, konkursów, zawodów sportowych,

      - dofinansowanie spektakli, koncertów, programów profilaktyczno-wychowawczych,
      -  opłaty za udział w zawodach sportowych

      - zakup artykułów niezbędnych do funkcjonowania kół zainteresowań
        i organizacji uczniowskich

      -  zakup pomocy dydaktycznych i zabawek

      - opłaty bieżące związane z funkcjonowaniem placówki,

       - drobne prace remontowe i zakup potrzebnych materiałów budowlanych

      Powyższe działania pozwalają prowadzić działalność profilaktyczną i wychowawczą,
      tworzyć przyjazną atmosferę, by dziecko i uczeń chętnie chodzili  do naszej placówki, by czuli się w niej bezpiecznie.


      Kalendarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

       

      25.09.2018r.

      • Organizacja roku szkolnego

      • Wybór rad oddziałowych i Rady Rodziców

      • ustalenie składki na ubezpieczenie dzieci

      • ustalenie składki na Radę Rodziców

      12.10.2018r.

      Omówienie organizacji ślubowania i planu pracy Rady Rodziców

      29.11.2018r.

      • Omówienie wyników w nauce i zachowaniu

      • Omówienie planu pracy Rady Rodziców

      • Omówienie organizacji choinki szkolno-przedszkolnej 

       

      05.02.2019r.

      • Omówienie wyników w nauce – klasyfikacja semestralna i działalności RR za I sem.

      07.05.2019r.

      • Omówienie wyników w nauce

      • Organizacja zakończenia roku szkolnego

       

      Dni otwarte Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu

       

      Dniem otwartym placówki jest każdy pierwszy czwartek miesiąca

       

       

      ZAPRASZAMY!!!

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu
   • spszaniec@interia.pl
   • (041) 3761327 Fax (041) 3761327 Numery wew. 20 - Sekretariat 21 - Dyrektor 22 - Pokój Nauczycielski 23 - Kuchnia 24 - Intendent 25 - Przedszkole
   • Szaniec 240 28-100    Busko-Zdrój Dyrektor: mgr Grzegorz Załęcki Dyżury pielęgniarki szkolnej: Wtorek 7.30 - 11.30 Czwartek 10.30-14.30 Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 14.00
  • Logowanie